Miért kellene tisztítani a belet?

Chevalier vastagbél méregtelenítő

Valójában a daganatok még ennél is fontosabb helyet foglalnak el a haláloki struktúrában, hiszen ha nemcsak a halálozások számát tekintjük, hanem azt is megvizsgáljuk, hogy milyen életkorban következik be az adott betegség által okozott haláleset, akkor már egész más lesz a helyzet.

Így vagyis a potenciálisan elvesztett életéveket tekintve hazánkban már a legfontosabb haláloki csoportot képezik a daganatos betegségek, ugyancsak hasonlóan a legtöbb fejlett országhoz 3.

1. kötet ÁLTALÁNOS RÉSZ

Ennek oka, hogy a szív- és érrendszeri betegségeknél a halálozás általában idősebb korban történik, míg a daganatok bár itt is egyértelmű az életkor szerepe a mortalitás és morbiditás alakulásában már fiatalabb korban is számottevően több halálesetért felelősek ábra: A főbb haláloki főcsoportok szerinti halálozások száma, férfiak,Magyarország Forrás: KSH, Demográfiai évkönyv, 5 6 ábra: A főbb haláloki főcsoportok szerinti halálozások száma, nők,Magyarország Forrás: KSH, Demográfiai évkönyv, ábra: A százezer főre jutó elvesztett életévek a potenciális 70 évből halálokok szerint, mindkét nem együtt, Forrás: KSH, Demográfiai évkönyv, Chevalier vastagbél méregtelenítő 7 Az utóbbi évtizedek halálozási Chevalier vastagbél méregtelenítő áttekintve láthatjuk, hogy igazán nagy áttörés nem következett be ezen a téren 4.

Magyarországon a XX. Remélhetőleg a nem túl távoli jövőben a trend megfordul, és csökkenni fog a mortalitás, de hogy erre mennyit kell várni, azt nehéz lenne megjósolni. Meg kell továbbá jegyezni, hogy abszolút számokat és nem életkor szerint standardizált adatokat láthatunk, vagyis a népesség elöregedésének a hatása is tükröződik a grafikonon.

Mindazonáltal az értekezésnek nem célja a hazai daganatepidemiológiai helyzet elemzése, az abszolút számok viszont a betegségek népegészségügyi jelentőségét jól érzékeltetik ábra: Daganatok okozta halálozások Magyarországon,Forrás: KSH, Demográfiai évkönyv, A daganatos halálozási struktúrán belül férfiaknál a tüdőrák képezi a vezető halálokot, második helyen a kolorektális daganatok állnak, míg harmadikként a prosztatarákot láthatjuk 5.

Nőknél a vezető daganatos halálok a tüdőrák, ezt követi az emlőrák és harmadik a kolorektális daganatok csoportja 6. A kolorektális daganatok azért is szerepelnek a disszertáció alapjául szolgáló vizsgálatokban, mert a magyarországi daganatos halálozás jelentős részét adó, mindkét pinworms mell kiemelten fontos daganatról van szó.

A fej-nyaki régió tumorainak 7 8 népegészségügyi jelentősége a as évektől kezdődően nőtt meg, a szájüregi daganatos halálozások 30 év alatt mintegy hétszeresre emelkedtek. Szerencsére a Chevalier vastagbél méregtelenítő Rákregiszter felállítása óta erre is van lehetőség, így még pontosabban megítélhetjük ezen betegségcsoport népegészségügyi jelentőségét. Sajnos a hazai adatok az új esetek számát illetően is kedvezőtlen képet mutatnak Míg ugyanis az utóbbi időben a halálozás terén legalábbis csökkenő tendenciák kezdtek mutatkozni, az incidencia Chevalier vastagbél méregtelenítő utóbbi 10 évben ezzel ellentétben a legtöbb vezető daganattípusnál nem csökkent számottevően, sőt néhány esetben továbbra is növekedés volt tapasztalható Ajak- és szájüreg CC14 Kolorektális CC21 Légcső, hörgő és tüdő CC34 7.

A súlycsökkenés beindítása

Sajnos azonban ugyanezek a trendek és adatok mutatják egyúttal azt is, hogy a XXI. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a daganatok terápiája mellett kiemelt fontossága van egyrészt a korai diagnózisnak szűrővizsgálatoknak másrészt pedig a betegség megelőzésének, a primer prevenciónak is.

Mivel az anyagi lehetőségek itt sem korlátlanok, mindent meg kell tenni, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a leghatékonyabban használhassuk fel ezen a téren is. Az országon belül további jelentős eltérések vannak a daganatos halálozások terén, például egyes földrajzi régiókra vonatkozóan 9.

Mivel számos epidemiológiai vizsgálat igazolta a gazdasági-szociális helyzet szerepét, mint a daganatos betegségek rizikófaktorát, nem meglepő, hogy a magyarországi adatok szerint is magasabbak a tabletta férgek számára a személynévhez halálozások az alacsonyabb gazdasági-szociális státuszú népesség körében. Például a hazai roma népesség vonatkozásában azt láthatjuk, hogy szociodemográfiai adataik eltérnek a nem roma népességétől, többek között magasabb körükben a munkanélküliség, rosszabbak a jövedelmi viszonyaik és az életkörülményeik.

A sérülékenyebb társadalmi csoportok így a romák is fokozottabb egészségügyi kockázatnak vannak kitéve, körükben általában rosszabbak az egészségügyi mutatók is. A roma népesség lélekszámát illetően a legpontosabb adatokat Kemény és mtsai reprezentatív vizsgálataiból kaphatjuk, akik Chevalier vastagbél méregtelenítő, ban és ban vizsgálták a romák demográfiai, szociokulturális és egyéb jellemzőit Kemény, Eszerint ben ésban ésban pedig és közötti volt a roma népesség nagysága Magyarországon.

giardiasis means

A magyarországi cigányok három legnagyobb csoportja az alábbi: A magyar cigányok muzsikus cigányok v. A három csoportból legrégebben a magyar cigányok élnek hazánk területén, majd ezt követően az oláh cigányok érkeztek a XIX.

Ezzel a 12 étellel méregtelenítsd a tested és tisztítsd a vastagbeledet

Romák az országban mindenütt élnek, de arányuk a teljes népességen belül jelentős regionális eltéréseket mutat. A legmagasabb a romák Chevalier vastagbél méregtelenítő az északi- északkeleti területeken, a magyarországi romák mintegy egyharmad ebben a régióban él.

Az országos átlagoz képest a romák közül kevesebben élnek Budapesten, viszont többen községekben, kistelepüléseken. A roma népesség egészségi állapotát illetően nincsenek minden betegségcsoportra ill. Mindazonáltal a kérdéssel foglalkozó tanulmányok egyöntetűen rámutatnak arra, hogy a roma népesség egészségi mutatói rosszabbak, mint a teljes népesség hasonló adatai.

A roma népességben a várható átlagos élettartam mintegy 10 évvel rövidebb, mint az országos átlag Hablicsek,Delphoi Consulting, Vizsgálták a tüdőrák előfordulását a roma népességben, és magasabbnak találták, mint a nem romák között, illetve a Delphoi Consulting tanulmánya alapján a daganatos betegségek összességében prevalenciája romák körében 1,8- szerese volt a teljes népesség átlagának Delphoi Consulting, Az a tény, hogy egyes, jellegzetesen örökletes betegségek a romák körében gyakoribbak pl.

Sikerült is a roma népességben gyakrabban előforduló Chevalier vastagbél méregtelenítő tényezőket azonosítani, például a Leiden-mutáció gyakoribb előfordulása az V. Gyakoribb továbbá a romák között a B vércsoport, ritkább viszont az Rh negativitás, mint az átlagos magyar népességben, illetve bizonyos HLA-antigének és komplement-antigének is eltérő prevalenciát mutatnak Kramer, A daganatok kialakulásáért környezeti és genetikai tényezők felelősek, természetesen egymással való kölcsönhatásban.

A külső faktorok szerepét illetően Doll és Peto es becslése lényegében mindmáig érvényesnek tekinthető, eszerint táplálkozási tényezők és a dohányzás felelősek a daganatok mintegy kétharmadáért A Chevalier vastagbél méregtelenítő tényezőket lényegében két nagy csoportra oszthatjuk bár közöttük az átmenet nem éles, hanem folyamatos, az alacsony és a magas penetranciájú tényezőkre.

Gyuri bácsi beszél a méregtelenítésről

Az utóbbiak okozzák az örökletes, illetve családi halmozódást okozó daganatokat, daganatos szindrómákat. Mivel maga a családi halmozódás felhívja a figyelmet e betegségek genetikai jellegére, természetes, hogy az ezeket okozó genetikai tényezőket régóta vizsgálják és többnyire már sikerült is őket azonosítani. Nyilvánvalóan ilyen gének például az onkogének, tumorszuppresszor-gének, a DNS-reparációban részt vevő enzimek génjei, illetve a karcinogén anyagokat metabolizáló enzimeket kódoló gének.

Ezeken kívül azonban számos más genetikai tényező fejthet ki direkt vagy indirekt hatást a daganatkialakulás kockázatára. Metabolizáló Chevalier vastagbél méregtelenítő A szervezetünkbe kerülő karcinogén anyagok legnagyobb része prokarcinogén formájában kerül szervezetünkbe, és itt válik definitív karcinogénné, különböző metabolikus átalakulási folyamatok során. Az ilyen folyamatokban részt vevő enzimek azaz metabolizáló enzimjeink két nagy csoportba sorolhatók.

A karcinogén vegyületeket első lépésben átalakító enzimeket I-es fázisú enzimeknek nevezzük, és ezek a szervezetbe jutott vegyületeket elektrofil, reaktív intermedierekké alakítják ezek a molekulák kötődnek a DNS-hez, hogy aztán pl.

Chevalier vastagbél méregtelenítő

Az aktivált karcinogén molekulák a szubsztrátjai az úgynevezett II-es fázisú enzimeknek, amelyek valamilyen konjugációs reakcióval inaktiválják azokat, illetve a vízoldhatóság növelésével elősegítik a szervezetből való kiválasztásukat. Eszerint 13 14 tehát nemcsak a karcinogén-expozíció, hanem különböző metabolizáló enzimjeink aktvitása Chevalier vastagbél méregtelenítő lényeges az aktív karcinogének mennyiségének alakításában.

Metabolizáló enzimjeink aktivitását számos tényező befolyásolhatja, ezen enzimek egy része az indukálható enzimek közé tartozik. A különböző enziminduktor és gátló molekulák jelenlététől függetlenül is nagy egyéni variabilitást mutathat ezen enzimek aktivitása, és ez az illető gének polimorfizmusán alapul.

Chevalier vastagbél méregtelenítő

Metabolizáló enzimjeink jelentős része polimorf, és ezen allélpolimorfizmusok általában az enzimaktivitás vagy génexpresszió szintjén is megmutatkozó különbségeket eredményeznek Citokróm P 1A1 CYP1A1 A CYP1A1 más néven aril-hidrokarbon-hidroxiláz AHH az I-es fázisú metabolizáló enzimek csoportjába tartozik, és részt vesz számos a policiklusos aromás szénhidrogén átalakításában.

Kawajiri, ; Guengerich, ; Omura, Az enzim által végzett hidroxiláció ezen molekulák szervezeten belüli metabolizmusának általában az első lépése. Az enzim legtöbbet vizsgált és legfontosabb szubsztrátja a benz[a]pirén BPamely ismert, bizonyítottan karcinogén vegyület.

A BP metabolizációjának első lépése a CYP1A1-oxidáció, amely BP-7,8-epoxiddá konvertálja molekulát, amit majd az epoxid-hidroláz által katalizált dihidrodiolképződés követ. A benz[a]pirén egyike a dohányfüst számos kémiai karcinogén anyagának, továbbá a közlekedési eredetű kipufogógázokból származó expozíció is jelentős, valamint grillezett, füstölt élelmiszerek fogyasztása kapcsán táplálkozási úton is jut a szervezetünkbe. Az enzim génje a 15q régióban helyezkedik el Hildebrant, Annak ellenére, hogy korábban a citokróm P enzimrendszert leegyszerűsítve a máj méregtelenítő enzimjeiként volt szokás említeni, a CYP1A1 emberben mégis inkább különböző extrahepatikus szövetekben expresszálódik.

A CYP1A1 az Chevalier vastagbél méregtelenítő enzimek közé tartozik, és érdekes, induktorai között magának az enzimnek a szubsztrátjai is megtalálhatók, például a már említett benz[a]pirén.

férgek kezelése 12 éves gyermekeknél

A CYP1A1 gén polimorf gén, két funkcionális polimorfizusa a legfontosabb. Mindkét polimorfizmus egy nukleotidnyi eltérésben nyilvánul meg az egyes allélek között, vagyis úgynevezett SNP-ről single nucleotide polymorphism beszélünk. Val alléleknek nevezzük, a gyakori allél az Ile, míg a Val-homozigóták kaukázusi populációkban meglehetősen ritkák.

Az MspI allélek nevezéktana vegyes, itt m1 illetve m2 allélekről beszélünk az m1 allél a gyakoribbde az egyes genotípusokat A-B-C genotípusként nevezzük A: m1 homozigóták, B: heterozigóták, C: m2 homozigóták. A feltételezett kapcsolatot a daganatkialakulás kockázatával az adja, hogy a Val allél által kódolt fehérje fokozottabb enzimaktivitást mutat, illetve az m2 allél pedig emelkedett génexpressziót, illetve fokozott indukálhatóságot eredményez Kawajiri, b.

Mivel a policiklusos Chevalier vastagbél Chevalier vastagbél méregtelenítő szénhidrogének a dohányzás-tüdőrák kapcsolatban játszanak döntő szerepet, a CYP1A1 allélpolimorfizmusokat is elsősorban e tumorral kapcsolatban vizsgálták legelőször Kawajiri, és legtöbbször.

 1. А куда же еще можно деваться.
 2. Férgek hardverkezelése
 3. Egészségügyi paraziták kezelése

Az első japán vizsgálatok szerint mindkét polimorfizmus összefüggésben van a dohányzás-indukálta laphámrákok kialakulásával, mégpedig úgy, hogy az elméleti magyarázatnak megfelelően a ritkább allélek jelentenek fokozott kockázatot Kawajiri, b. Érdekes módon több más korai vizsgálat nem talált ilyen összefüggést, feltehetően azért, mert ezekben a populációkban különböző európai és amerikai népcsoportok a ritka allélek előfordulása jóval alacsonyabb, mint Ázsiában Hirvonen, ; Drakoulis, Későbbi, nagyobb elemszámú, kaukázusi populációkon végzett vizsgálatok is megerősítették azonban a Val ill.

A nagy számú vizsgálat ellenére Zhan és mtsai es meta-analízisükben úgy találták, hogy e polimorfizmusok kétségtelenül hatással vannak a tüdőrák kockázatára, de ez a hatás csak Chevalier vastagbél méregtelenítő alcsoportokban mutatható ki az elemzés fő szempontjai az alábbiak voltak: genotípus, etnicitás, nem, dohányzási szokások, daganat szövettani típusa Zhan, Könnyű belátni, hogy ha a tüdőrák tekintetében ahol a policiklusos aromás szénhidrogénekkel történő expozíció kulcsszerepe jól ismert nem sikerült egyértelmű, minden népességre és tumor-altípusra vonatkozó összefüggést kimutatni, akkor más tumorok esetében a helyzet még összetettebb.

Chevalier vastagbél méregtelenítő tumorok esetén az eredmények a tüdőráknál találtakhoz hasonlóak, a vizsgálatok nagyobb része találta az említett alléleket kockázati tényezőnek, főként ázsiai népességekben Gronau, ; Reszka, Vizsgálták természetesen a CYP1A1 polimorfizmusok szerepét más daganatok kockázatára vonatkozóan is, többek között vastagbél- emlő- gyomor- és hasnyálmirigytumoroknál, ugyancsak nem százszázalékosan egyértelmű eredményekkel.

Mindkét enzim génje a ös kromoszómán helyezkedik el, sőt a rokonság olyan fokú, hogy a két génnek közös az 5 nem transzlálódó régiója, illetve nagyfokú homológia mutatható ki a 2-es, 4-es, 5-ös és 6-os exonjaik között. Ismeretes, hogy a CYP1A2 aktivitását gátlószerek fluorokinolonszármazékok, verapamil és induktorok a cigarettafüst egyes komponensei, metilkolantrén, a brokkoliben és kelbimbóban található vegyületek jelentős mértékben befolyásolni tudják.

A CYP1A2 aktivitását illetően szoros egyéni variabilitást írtak le Gunes,ami nyilvánvalóan felveti az interindividuális genetikai variabilitás szerepét.

 • Kezdőlap » Életmód tanácsok » Táplálkozás » Ezzel a 12 étellel méregtelenítsd a tested és tisztítsd a vastagbeledet Ezzel a 12 étellel méregtelenítsd a tested és tisztítsd a vastagbeledet A mai társadalomra jellemzőek a gyomor- és bélrendszeri problémák, amelyek nagyrészt az emberek evési szokásaitól alakulnak ki, valamint az egészséges emésztéshez elengedhetetlen tápanyagban szegény étrend is felelős érte.
 • Paraziták ascaris megalocephala
 • Ezzel a 12 étellel méregtelenítsd a tested és tisztítsd a vastagbeledet
 • Kerekférges szoptatás kezelése
 • Máj méregtelenítő kiegészítők mellékhatásai
 • Előkészítés a kezelésre, étrendi konzultáció Kezelés igény szerint : holisztikus- vastagbél- masszázs, tisztítás, méregtelenítés, nyirokmasszázs Két hónap után kontroll A vastagbél falának lerakódásaiból krónikus méregfelszívódás történik, mely nagymértékben túlterheli az immunrendszert, ezáltal nagyon sok, főleg krónikus betegség jöhet létre.

A génnek több, mint 40 polimorfizmusa ismeretes, többségükben SNP-ek, amelyek közül az exonok területén levők a fehérje enzimatikus aktivitását, a szabályozó régiókban levők pedig az expressziót vagy indukálhatóságot befolyásolják.

Mivel a CYP1A2 részt vesz a táplálékkal a szervezetünkbe jutó heterociklusos aminok metabolizmusában, polimorfizmusainak szerepét leginkább ezzel kapcsolatosan vizsgálták. Sikerült igazolni, hogy ez a polimorfizmus kapcsolatban van Chevalier vastagbél méregtelenítő kolorektális adenomák kialakulásával Moonen,illetve egyes közlemények szerint a kolorektális daganatok kialakulásával is, legalábbis a dohányzással illetve táplálkozási expozícióval kölcsönhatásban Saebø, Ugyancsak kapcsolatot találtak hasnyálmirigy-daganatok kockázatára vonatkozóan is Li, ; Suzuki,illetve a tüdőrák tekintetében is publikáltak már ilyen összefüggést Pavanello, A es kromoszómán elhelyezkedő, 9 exonból álló gén Umeno, számos szövetben és szervben expresszálódik pl.

Az utóbbi években igazolták, hogy az enzim több más CYP enzimhez hasonlóan nemcsak az endoplazmatikus retikulumban, hanem a mitokondriumokban is megtalálható Knockaert, A CYP2E1 által katalizált jellegzetes és fontos reakció a kis molekulasúlyú lipofil vegyületek pl.

 • A belekben lakik-e a halál, avagy a méregtelenítés blöffje Pesthy Gábor
 • Да хранишь пищу для всей своей братии.
 • Николь в первую очередь тревожилась за Эпонину: ее приятельнице придется остаться в колонии после того, как она сама либо вырвется на свободу, либо Как только Николь и Эпонина появились в бальном зале, Робин Гуд и его любимый монах призывно замахали руками.
 • 1. kötet ÁLTALÁNOS RÉSZ - PDF Free Download
 • Fogyást segítő tisztító kúra – Váci Életmódközpont
 • Да, сэр, - говорил он, - у него на голове полосы.
 • A belekben lakik-e a halál, avagy a méregtelenítés blöffje
 • В те ранние дни психологические трудности были просто невероятны.

Az enzim számos molekulát metabolizál, szubsztrátjai közé különböző kémiai szerkezetű és hatású vegyületek tartoznak például gyógyszerek acetaminofen, pirazoletanol, benzol, szén-tetraklorid, vinilklorid, kloroform, egyes N-nitrozovegyületek. A katalizált reakció típusosan monooxigenáció, bár elektronfelvétellel járó reakciókat is katalizálhat, amikor a szubsztrát egy kisebb csoport leadásával szabadgyökké alakul. Az enzim az alkohol általi indukálhatóságáról ismert, bár más szubsztrátjai is lehetnek egyúttal enziminduktorok, illetve egyes vegyületek, mint például izotiocianátok, disulfiram vagy chlormethiazol pedig gátolják az enzim aktivitását Gebhardt, A CYP1E1-nek az etanol oxidatív átalakítása miatt fontos szerepe van az alkoholfogyasztás által indukált betegségek kialakulásában Cederbaum, bár az etanolt nagyobb részben az alkohol-dehidrogenáz metabolizáljaaz ezzel kapcsolatos egyéni vagy populációs szintű érzékenység kialakításában Lin, ; Parsian, ; Iwahashi, A génnek több, mint 10 polimorfizmusát írták le, amelyek a szabályozó Chevalier vastagbél méregtelenítő intronokilletve exonok területén helyezkednek el.

A tananyag szerkezete, lehetséges tanulási stratégiák Jelen elektronikus tankönyv négy kötetbıl tevıdik össze. Ezen három tudományterületet leginkább a közös szemléletmód, a pácienshez, a kórképekhez való hasonló hozzáállás kapcsolja össze. Talán nem véletlen, hogy a három külön kötet egy további kötetre való! A sürgısségi részben - koncepciója szerint - a prezentációs tüneteken és triázs-szemléleten alapuló differenciáldiagnosztikai elemek jelennek meg hangsúlyosan. A kórképek terápiás vetülete jellemzıen az intenzív terápiás kötetben kerül részletezésre.

Kefu és mtsai meta-analízise alapján ez a polimorfizmus szignifikánsan befolyásolja például a fej-nyaki daganatok előfordulásának kockázatát Kefua ritkább C allél kockázatemelő tényezőnek bizonyult. Ugyancsak több tanulmány foglalkozott az 5 szabályozó régió területére eső PstI és RsaI Chevalier vastagbél méregtelenítő. Ez a két polimorfizmus teljesen kapcsoltan öröklődik egymással Uematsu, a; Uematsu, bezért mindegy, hogy melyiket vizsgáljuk. A ritka allél fokozottabb génexpressziót, indukálhatóságot eredményez, amit például azzal magyarázható, hogy Chevalier vastagbél méregtelenítő polimorfizmus érinti a HNF-1 hepatic nuclear factor transzkripciós faktor kötőhelyét Watanabe, Egyes vizsgálatok szerint a c1 allél fokozza például a szájüregi- Bouchardy, ; Liu,gége- Bouchardy,garat- Kongruttanachok,nyelőcső- Lin, ; Tan,máj- Yu, és tüdődaganatok Wu, kockázatát, ugyanakkor más szerzők pedig a c2 allél kockázatemelő hatásáról számolnak be gyomor- Cai,Wu,nasopharyngealis- Hildesheim, ; Kongruttanachok,hepatocelluláris- Ladero,tüdő- Oyama, és szájüregi Hung, daganatoknál, megint más vizsgálatok pedig nem találtak ilyen összefüggéseket Kato, ; Kato, ; Persson, ; London, ; Lee, ; Morita, ; Matthias, ; Nishimoto, ; Wong, ; Gao, ; Tsukino, ; Colombo, Elméletileg egyébként a c2 allél esetében lenne várható a fokozott kockázat, hiszen ez jár Chevalier vastagbél méregtelenítő fokozott expresszióval, indukálhatósággal, vagyis az intenzívebb karcinogén-aktiváció miatt ekkor a legmagasabb a reaktív, karcinogén intermedierek koncentrációja szervezetünkben.

Mikroszomális epoxi-hidroláz meh v. EPHX1 Az emberi szervezetben a citokróm P enzimrendszer egyes tagjai karcinogén anyagok például policiklusos aromás szénhidrogének metabolizációja során epoxidokat képeznek e vegyületekből I-es fázisú reakció. Mivel ezek az epoxidok komoly DNS-károsító potenciállal rendelkeznek, védelmi mechanizmusra van szükség velük szemben.

A belekben lakik-e a halál, avagy a méregtelenítés blöffje

Ennek a mechanizmusnak fontos elemei ez epoxi-hidroláz enzimek, amelyek diolokat illetve dihidro-diolokat képeznek ezekből a vegyületekből II-es fázisú reakció. Ezek a diolok általában kevésbé reakcióképesek, viszont vízoldékonyabbak, bár egyes esetekben pl. Így tehát, annak ellenére, hogy általánosságban véve az epoxihidrolázok a karcinogén vegyületek elleni védekezés fontos enzimjei, néha éppen ellenkezőleg, a szubsztráttól függően mégis aktivációs reakciót katalizálhatnak.

Emlősökben ezeknek az enzimeknek különféle csoportjai vannak, más-más lokalizációval és szubsztrátspecifitással. Némely más epoxi-hidrolázzal ellentétben pl. Bizonyos esetekben ezek a szubsztrátok származhatnak direkt expozícióból pl.

A gén az 1-es kromoszómán Chevalier vastagbél méregtelenítő el 1q Figyelembe véve, hogy az EPHX1 a cigarettafüstben levő benz[a]pirént aktiválja, nem meglepő, hogy a His homozigóták akiknél tehát az enzimaktivitás alacsony kaukázusi populációkban alacsonyabb tüdőrák-kockázatúnak bizonyultak London, ; To-Figueras, ; Gsur, Érdekes viszont, hogy ázsiai népességben pontosan az ellenkezője látszik bebizonyosodni Kiyohara, az eddigi vizsgálatok meta-analíziséből, vagyis itt a His allél enyhén kockázatemelő hatású.

A HisArg allélpolimorfizmust tekintve a kaukázusi népességben történt vizsgálatok egy része a magasabb aktivitású allélt kockázati tényezőnek találta Wu, ; Cajas-Salazar,mások nem találtak öszefüggést az allélgyakoriságok és a tüdőrák kockázata között London, ; Gsur,és az ázsiai Chevalier vastagbél méregtelenítő ugyancsak ellentmondásosak Persson, ; Yin, Kiyohara és mtsai meta-analízisükben végül az Arg allélt enyhe rizikótényezőnek találta Kiyohara, Fej-nyaki daganatokat vizsgálva a publikációk többsége fokozott kockázatról számol be, általában dohányzással kombinálva Jourenkova-Mironova, ; Amador, ; To-Figueras, ; Park, ; Wenghoefer, A kockázatemelő hatást ezekben a vizsgálatokban akkor sikerült kimutatni, ha azt nem egy polimorfizmushoz kötötték, hanem a polimorfizmuskombinációkból számított EPHX1-aktivitást vették alapul.

Az emlőrák de Assis, kockázata valószínűleg nincs kapcsolat az EPHX1 polimorfizmusokkal, kolorektális prekancerózus állapotokra vonatkozóan egyes szerzők igen Skjelbred,mások pedig nem találtak összefüggést Burnett-Hartman,

helminthiasis diagnózis kezelés