Zalai Kozlony 1876 088-096 november.djvu

Hogyan lehet eltávolítani az osztrovszki agy férgeit,

Ezt i n. Kovács Zsigmond pécsi püspök ur ő nméltósága frtul; — a pécsi főt.

Végre még csak non óhajunkat fejezzük ki: hogy a mily gyorsan és dicséretes buzgalom mal halad városunk az utczák csinosításában ét szaporodik évről, éyre szebbnél szebb lakó nazakkal, vajha ugyanazon arányban csinosod Hátiak Isten tiszteletére emelt háiai is.

Nem ha bozunk nyíltan kimondani azon meggyőződé- aönk-t. Ezen indokok nyomán a m. Minthogy azonban ezen az országos statistikai hivatal ezége alatt megjelenő muíka állami segélyben nem részesül, s annak szerkesztési, de különösen nyomtatási költségei igen tetemesek, annak léteeülése raindazáltal feltételeztetik a részvét tői és hogyan lehet eltávolítani az osztrovszki agy férgeit, melyet találand.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

Emiitett költségek fedezése ugyanis az alább kitett megrendelési ár mellett legaládb példánynak biztosított elkelését feltételezi.

Ennélfogva felkérem mindazon állami, hatósági és községi hivatalokat ét községeket, azon testületeket, társulatokat, egyleteket és magánosokat, részvényes- és egyéb vállalatokat, melyek ügykezelésükben egy ilyen segéd-könyv szükségét érzik, hogy annak létrejöttét támogatásukkal elősegíteni szíveskedjenek.

Megjelenésének határideje jövő év april hava. Megrendelések, a megrendelő aláírása mellett, elfogadtatnak f.

Zalai Kozlony kaiserpizzeria.hu - nagyKAR

A munka terjedelme mintegy 00 sürün nyomott nagy nyolezadrétu ív lesz. Bolti ára 7 frt. Budapest, Ksllerfiy Mihály, m. Az egész mü 6 frt o. Megrendelhető minden hazai könyvárusnál, vagy a ttzcrzőnél Szombathelyen. K díszesen ki állított folyó.

Java szige tére menekült. GrnntTaUg biea! Levil ezim cnrioanm Mill Nagy Tiac-tölítely Méltoiataaon.

hogyan lehet eltávolítani az osztrovszki agy férgeit

A máaodik ér végin megasóliti » házbinó-koané. Ez nekem végrom láson! A boronák a koron kivQt, a hengerek belfil vannak elhelyezve.

Egy-azerre méter áünérSjd kort fognak fel. A aaa-kák megijeaztve az eazkos zaja által, a kor köz. Szerkesztői Ozenet.

Oy 4 levelet átkttld8ttem. AK érdekes közleményeket megkaptam, igán köszönöm!

A beszélyt tettük. Magánle velet írunk. Jövőre is kérjük szíves n- gyelmét. KOszonjak, kosoljlik! Helyben, Csekély módosításai Vasúti menetrend.

Érvényes máfus től 1H II 53 délei. Trieszt- és Bérsbó! Harburg, Pragsr- hof felül I 21 délut. Érték és v.

Ó'U meíaliques ül'. Ezen ház pontosan és titoktató kifizetése által az itt és a környéken nyert összegeknek oly jó hírnévre tett szert, hogy mindenkit figyelmeztetünk e helyen mai hirdetésére. Kivonat 80, bizonyitványbol gyógyításokról, a melyek minden {gyógyszer ellen dacsoltak, ezek kftzt bizonyitránrok! Wnrzer tanártol, Beneki, Dr. Angolstein, Dr. Chorrlatid, Dr. Campbell, Dr. RflTidroout kivon.

G.w.M - VÉGET ÉR - DALSZÖVEG -

Mell- és idegbajban szenvedtem ngy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, aanek következtében tanulásomtól husamosb ideig háborgatva voltam. Indíttatva érzem magam ezen aránylag igen oleeo izletts eledelt, minden szenvedőnek mint legjobb szert ajánlani és vagyok alázatos szolgája. Az igen nemes de Bréhan markiiié levele. Nápoly, Draml Májbetegség kSr«ke«tében hét ér óu borzasztó aorvadási állapotban voltam.

Nem bírtam olvasni vagy írni; reszketés fogta el idegeimet és egész testemet, roaz emésztés, tartós álmatlanság és a mifldttntslsni idegrázkódáa idestova hajtott s pillanatra sem volt nyugtom, a mellett a legnagyobb mérvben mélakóros valék. Sok orvos bánt el velem anélkül, hogy konaysbbulést aseresbettek volna.

A világháború és trianoni béke kora.

T»-kéleMs kétségbeesésekbea az 5a Bevsleleiére-jét haw-nálum a most, mintán három hogyan lehet eltávolítani az osztrovszki agy férgeit éltem vele koszUnCm a jó Istennek. A Ravalesciére a legfőbb elismerést érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. KOller Flórián, a. De Montlonis kisasszony, eméaztketlen-ség, álmatlanság és sorvadásból Táplálóbb levin a hunál, 5O-««rsssn mtg-kimíli a jyimnsr arái, felnittiknil ugy, nvni gytrmduinél.

И обнимая Элли на прощание, Николь негромко шепнула ей на ухо: - Будь осторожна, дело очень серьезное. Элли, чуть отстранившись, заглянула в глаза матери и глубоко вздохнула. - Знаю, мама, - произнесла она с горечью, - это пугает. Надеюсь, я не разочарую. - Не разочаруешь, - Николь погладила дочь по плечу.

Sevalesoiére pbkoták ssesea-ezekben 2 frt 50 és 4 írt 50 krral. Kevalesciére Cho-roladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr. Haltef A. Tisza-Újlak: Koyko Vietor gyógystwrtáribaa. I kérjük hamisítatlan LatzfcoyitsA. Budapest, váczi-utcza 18 az.

Nemzeti szálloda' épületében ajánlja Iljonan nyitott urí divat- ét níi pipere áruk raktárát teiujabb divata egy kísérletet tenni. I Mintán ml aranyozott papírban folt ftige- kávénk minden egyes csomagjának tartalmáért « valódiságát illetőleg, frt-t a Tjot állnak, tahtt lajstromozott védjegyünkről kfl-löoösen tndomást venni kérünk.

Egyedüli raktár Nagy-Kaoissán : Stren és Klein uraknál. Vidéki megrendelések legnagyobb szorgalommal, ponto-san eszközöltetnek.

hogyan lehet eltávolítani az osztrovszki agy férgeit széles streamer tünetek és kezelés

Árverési hirdetmény. A veszprémi puspokségi javak gondnoksága részére! Kelemen féle ház as italmérésí joghoz kiadott részeken kívül. Bánatpénz frt b a veszprémi puspokségi fonduson levő országos vásári belyp. Bánatpénz 1O0 frt. Bánatpénz frt.

bika szalagféreg lapos

HL Iskbáz és kert. Bánatpénz S0 frt b a ki»16d kozségbeli n. Kerkspoly- bás a hozzá tartozó kerti belsőségééi Bánatpénz 20 frt. Bánatpénz 20 frt. Bánatpénz 16 frt. Barbárai legelővel. Bánatpénz frt e a ayirád kossétbeli őrlő aulom és lakkal tartozékaival együtt. Bánatpénz ín b a Tapoleaa határbeli felső halosi kétkerekű malom az thoz tartozó épületek és 3 hold tavaszi földdel együtt.

Mi történt, az istenért? Jekatyerina Dmitrijevna az asztalhoz ült, térde Dása lábához ért, és kíváncsian nézett rá. Dása így felelt: - Nyikolaj Ivanovics mindent elmondott nekem. És nem látta, milyen lett nővére arca, mi ment benne végbe. Csend lett.

Bánatpénz ISO frt. Végfll sa Bfjamaseai határbeK BBecsabs csárda, as ahos tartoső épületek, bor, ser és pálinka mérési joggal egy itt. Báaatpénz frt. Zárt aiáalatok A sárt sjánlatokban foglalt igérvéay határozott összegben szám mal ás betűvel teendő ki mások ajánlatára való hivatkozás nélkül.