HARMADIK OSZTÁLY: ÁSÓLÁBÚAK (SCAPHOPODA)

Kerek féreg megtermékenyítetlen, Az állatok evolúciója – Wikipédia

Rendszertani helyzetük nagyon sokáig teljesen bizonytalan volt és a tudósok hol ide, hol oda lökték őket a rendszerben.

minden helmint elleni készítmény

Már a régi kagylógyüjtők Rumph korában is nagyon jól ismerték őket, azonban még Linné is a fúrókagylókkal és a mészcsövekben lakó egyes gyűrűsférgekkel, kerek féreg megtermékenyítetlen Serpulákkal egyesítette, sőt még Cuvier is a gyűrűsférgek között hagyta őket.

Később, amikor felismerték, hogy a puhatestűek közé tartoznak, akkor meg a csészecsigákkal és Fissurellákkal kellett megbarátkozniok, míg végül a puhatestűek anatómiájának egyik legkiválóbb ismerője, Lacaze-Duthiers, egyik legnevezetesebb képviselőjüket, az agyarcsigát Dentalium választotta egyik klasszikus értekezése tárgyául kerek féreg megtermékenyítetlen kimutatta, hogy ez állatcsoport tagjai részben a kagylók, részben pedig a csigák jellemző bélyegeit viselik magukon, s hogy fejlődésükben némi hasonlatosság nyilvánul meg a gyűrűsférgek fejlődésével.

uborka szalagféreg hogyan fertőződik meg az ember giardia remedio natural eficaz

Ő úgy nyilatkozott, hogy a Dentaliumot talán leghelyesebb volna a fejetlen kétéltűek, tehát a kagylók élére állítani. Egyidejűleg részletesen leírta a francia partok mentén élő Dentalium vulgare Da Costa nevű fajt, úgyhogy ami biztosat tudunk erről az állatról, nagyrészt ennek a kiváló párizsi zoológusnak köszönhetjük.

Brehm: Az állatok világa / HARMADIK OSZTÁLY: ÁSÓLÁBÚAK (SCAPHOPODA)

Ma az ásólábúakat a puhatestűek egyik külön osztályának tekintjük, amely a kagylókkal és a csigákkal áll közelebbi rokonságban, amennyiben jogos feltevés szerint a puhatestűek e három osztálya közös ősöktől származik. Ez a rendszertani kapcsolata az oka annak, hogy a kagylók és a csigák közé ékelve ismertetjük meg ezt az alakokban egyébként nagyon szegény s így terjedelem tekintetében messze a csigák és kagylók osztálya mögött maradó csoportot.

Dentalium L. Közönséges agyarcsiga Dentalium vulgare L. A fúrólábúak magukat az iszapba kerek féreg megtermékenyítetlen élnek, ahová a lábuk segítségével ássák be magukat.

Az állatok evolúciója

Innen a nevük. Legismertebb nemzetségüknek a Dentalium L. A domború oldala jelenti a hasoldalt. Hogy ez a héj miképpen jön létre, az nemcsak a fejlődéstanból férgek a kezek ki, hanem útmutatást ad erre vonatkozólag az a néhány alak is, amely alakok héja hasoldalának a vékonyabbik végén még egy hosszanti hasadékot találunk.

A Schizodentalium Sow. A héj mint az állat hátoldalát borító takaró kezdi meg fejlődését és azután nyeregalakúan lefelé nő a hasoldal felé, hogy végül is ott csőszerűen bezáródjon. A héj fejlődésének a módjából következtetünk a köpeny fejlődésére is, hiszen a héj alakja a köpenyétől függ.

Földigiliszták életmód

Így arra lehet gondolni, hogy a fúrólábúak a kagylókkal állanak szorosabb összeköttetésben, a fejlődés módját olyanképppen képzelve el, hogy azok két teknője a hát- és a hasoldalon egyaránt összenőve, megadja a fúrólábúak csőalakú házát. Miként a kagylók esetében is látjuk, a lábuk elül nyúlik ki a héjból. Azonban már egész szervezetük tekintetében igen lényegesen elütnek a kagylóktól.

Az állat törzse csak a héjnak körülbelül a közepéig ér, ahol a láb vastag gyökere kezdődik. Ugyanott található a középvonalban a végbélnyílás is, mellette a vesék nyílásaival. A test egész hátulsó része egy utólagos meghosszabbodásnak köszöni létrejöttét. A végbélnyílás magasságában megszűkül kerek féreg megtermékenyítetlen kerek féreg megtermékenyítetlen, a köpeny és az állat hasoldala között lévő köpenyüreg az által, hogy ott egy gyűrűalakú duzzanat, egy választófalféle alakul ki, amely a köpenyüreg elülső részét a hátulsótól, ha tökéletlenül is, elválasztja.

A falát borító csillók gondoskodnak arról, hogy az üreg egész hosszán vízáram haladjon keresztül az elülső nyílástól a hátulsóig haladóan. Az elülső kamrában található mindenekelőtt a hengeres láb, amely a vérnek beléje való sajtolásával megduzzasztható és ezzel kinyujtható, izmok segítségével pedig visszahúzható.

HARMADIK OSZTÁLY: ÁSÓLÁBÚAK (SCAPHOPODA)

Fontosabb ennél az a körülmény, hogy a láb elülső vége kiszélesedik, és pedig a Dentalium lábának a végén két oldalsó lebenyt találunk, a Siphonodentalium Sarsén ellenben egy fogaskerékhez hasonló korongot. E kiszélesedések összehajthatók. A láb ebben a kerek féreg megtermékenyítetlen alakjában könnyen be tud fúródni a homokba, azután az állat a lemezeit vagy a korongját szétfeszítheti.

Ebben az esetben úgy működnek, mint a horgony szárai, úgyhogy az állat lábait annak izmai segítségével összehúzza, a házát kerek féreg megtermékenyítetlen utánahúzhatja az előzőleg kinyujtott lábnak, így tehát ezeknek az állatoknak valóban kitűnő ásóberendezésük van.

A láb kezdőrésze felett egy előreugró kúp látható, annak a kerek féreg megtermékenyítetlen foglal helyet a szájnyílás. Ezt több, mintegy féltucatnyi lebenyes tapogató veszi körül csillagalakban. Rajta keresztül jutunk be a szájüregbe; ebben kétoldalt tágulatok vagy pofazacskók alakultak ki; tovább hátrább a garatot találjuk, benne az erősen fejlett radulával, melynek kiemelkedő, símaélű fogai jobbról és balról egymás felé hajlanak, mint az olló szárai.

Tartalomjegyzék

A radula előtt és alatt foglal helyet a radula alatti szerv vagy ízlelőszerv. A bélcsatorna többszörösen csavarodott és nagy középbélmirígy vagy máj függ vele össze. Tulajdonképpeni nyálmirigyei nincsenek, ellenben a garatban éppen olyan mirigyes zacskók találhatók, mint amilyenek a szájüregben is vannak.

Miként a máj, akként az egyszerű ivarmirígy is a középvonalban fekszik a hát alatt. Kivezetőjárata, amelyen semmiféle függelék sincsen, a vesébe nyílik s így az ivartermékek ezen keresztül jutnak ki a szabadba. Az ivarok szétváltak. Azonban térjünk vissza az állat elülső részének az ismertetéséhez!

kerek féreg megtermékenyítetlen

A szájkúp alapján, amely körülbelül olyanképpen különül el, mint valami fej, mindkét oldalt egy-egy lapos, rövid függelék ül, a tapogatópajzsok, s ebből kerek féreg megtermékenyítetlen a fonalszerű, bunkósan megduzzadt végű nyúlványok, a tapogatók, amelyekről föntebb már meg is emlékeztünk, s amelyek kinyúlnak az elülső köpenyüregszakaszból.

Ezek sokkal rövidebbek a belső, a szájkúp felé eső oldalon, azonban úgylátszik, hogy az állat növekedésével ezek is hosszabbodnak valamelyest s a számuk is megnövekszik és akkor annak a külső oldalára tolódnak.

Értelmezésük nagyon sok fejtörést okozott a kutatóknak, ma azonban már biztosabb ítéletet tudunk mondani róluk. Minden egyes tapogatópajzs alapjában egy-egy tapogató, ugyanolyan, mint a csigáké, melyek felületét kezdetben, hasonlatosan sok vízi csigáéhoz, rövid, kúpalakú érzékszervek, úgynevezett érzékbimbók fedik.

Ezek azután megnyúlnak, hogy az iszapban élő apró állatokat, kerek féreg megtermékenyítetlen a foraminiferákat meg tudják találni és megfogni. Éppen azért helyesen nevezik ezeket a fonalakat fogófonalaknak vagy captaculumoknak. Minden egyes captaculumnak izmos, hajlékony és erősen összehúzódni tudó nyele van, melynek a végét egy bunkó foglalja el, benne idegsejtekkel, felületén pedig számos érzéksejttel és nyálkamiriggyel, amilyeneket a puhatestűek testének különböző részein találunk.

Ezek a sejtek ebben az esetben ragasztómirigyekként szerepelnek a zsákmány megragadása céljából, amelyet azután a szájhoz visznek. A captaculumok, a fejkúp és a láb egyaránt visszahúzhatók és a héjban elrejthetők, amire az elülső nyílás a köpeny szélének egy vastag, köralakú izommal ellátott részletével fenpraz giardiasisban. Különleges érzékszerveik közül még az egyensúlyérző szerveikről vagy statocystáikról kell megemlékeznünk, amelyekre erőteljes előhaladásuk alkalmával van szükségük.

E kerek hólyagok, bennük számos statolittal, mint rendesen, a lábdúcok mellett fekszenek, azonban, ismét az általános szabályt követve, idegüket a garatfeletti dúcból vagy a tulajdonképpeni agyból kapják. Megfelelően annak a mozgékonyságnak, amelyet az összes fúrólábúak tanusítanak rejtett életmódjuk ellenére is, központi idegrendszerük aránylag jól fejlett, valamennyi dúcuk határozottan kialakult, azonban eléggé szét vannak szórva a test különböző részein s így idegfonatok kommisszurák kötik össze őket.

Rovarok acaricid a férgektől Biztos mindenkinek eszébe jutott már egy boldog, szép vagy egy nyomasztó rémálom után ébredéskor: Van az álomnak valamilyen mélyebb jelentése? A méz és a fahéj visszaadja az erek rugalmasságát. Az ételallergiákat, bélallergia egyeseknél a paradicsom, csokoládé, mogyoró, tej illetve tojás termékek váltanak ki. De ennek épp az ellenkezője a nap-allergia.

Hogy szemeik nincsenek, az életmódjuk közvetlen folyománya. Külön kopoltyúik nincsenek, a lélekzésre az egész testfelület szolgál és pedig különösen a végbélnyílás tájéka, ahol a köpeny köralakú duzzanata emelkedik.

Ugyancsak ilyen szerepet tölt be a szabályos nyelőmozdulatokat végző végbél is.

kerek féreg megtermékenyítetlen paraziták a gyógyszerekben

Benne még egy kiöblösödést is találunk, a sok rövid csövecskére széteső ú. Mivel mirigysejtek nincsenek benne, helyesebb volna ezt az állítólagos mirigyet vízi tüdőnek értelmezni, vagyis olyan kerek féreg megtermékenyítetlen, amely a tengeri ugorkákban olyan hatalmas fejlettséget ért el. Szívük nagyon tökéletlenül fejlett, ami nyilvánvalóan azzal függ össze, hogy a lélekzőszerveik is ilyen kevéssé koncentrálódtak.

A test egyes részeinek, különösen pedig a láb duzzasztására annyira fontos vért egyszerűen különböző izmok összehúzódása hajtja tovább. Az elmondottakhoz még hozzátehetjük, hogy míg a Cadulus Phil. Tulajdonképpen még ennél is jóval fereg a vegbelben volna, ha a hátulsó vége, amely karcsúságánál fogva nem felel meg többé az állat növekedő termetének, időről-időre le nem törne.

Tudnunk kell, hogy hol és hogyan él, máskülönben hiába keressük és legföljebb a tengerből kivetett üres héjait találjuk meg. Minthogy nagyon szerettem volna az állatot tanulmányozni, türelmesen keresgéltem ott, ahol a kerek féreg megtermékenyítetlen ilyen kivetett héjat találtam, mert ez volt a legbiztosabb jele annak, hogy a part e részein Dentaliumok tanyáznak. De bármilyen okszerűen, szorgalmasan és sokáig kutattam is eleinte, egyet sem találtam. Utóbb azonban kivetett a kissé háborgó tenger egy élő állatot is és akkor megfigyelhettem szokásait és életmódját.

Midőn félretettem, megfigyeltem, hogy iparkodik edényem fenekébe befurakodni.

rosszindulatok és paraziták

Ismét visszatettem ama kis víztócsák egyikébe, amelyek apálykor a moszatok és a tengeri fű között visszamaradnak, és azt láttam, hogy lassanként beásta magát a homokba. Most már tudtam, hogy az állat rendesen nem él szabadon, mint ahogyan találtam, s hogy ezentúl a parti homokban kell keresnem. De az irány és a mélység némileg a homok minőségétől függ.

Szemféreg

Nem tud megélni a feketés, gyakran bűzös iszaprétegben, amely rendesen a part felső homokrétege alatt van. Kerek féreg megtermékenyítetlen a homokréteg vékonyabb, vízszintesebb irányt vesz; ilyenkor majdnem mindig nehezebb megtalálni, mert teljesen el van rejtve és semmi sem árulja el a jelenlétét. Abban a kevés, durva homokkal tele edényben, ahol tartottam, 1—2 mm-nyi rendesen kiáll a héjából a fenékfelület fölött, eléggé gyakran azonban háza hegye éppen csak hogy elérte a homok felszínét.

Ebből érthető, hogy a Dentaliumot a hullámverés könnyen kivetheti a partra, minthogy a víz csekélyebb mozgása is gyorsan kimossa a homokból.

Навигация по записям

Ezzel azonban nem mondtuk azt, hogy a homokból kimosva és apálykor szárazra kerülve nem ássa be magát ismét belféreg okai. Sőt ellenkezőleg, ez ismét megtörténik azonnal; kinyujtja a lábát, beássa s néhány pillanat mulva fölegyenesedik; ekkor olyan, mintha a homokba ültették volna.

Ha fogságban tartjuk, akkor nehéz megkülönböztetni a fenéken elhullottakat a még élő példányoktól, s én, hogy elkülönithessem őket, ebből a sajátosságból húztam hasznot. Nagy csomó Dentaliumot tettem nedves homokfelületre, s hamar megtudtam, hogy azok, amelyek nem ásták be magukat, már közel vannak a kimúláshoz, vagy már el kerek féreg megtermékenyítetlen pusztultak.